EX-fasadsystem i fibercement för byggnation av flervåningshus

Moland Byggvaror AB har på bakgrund av den stadiga tillväxten i byggandet av flervåningshus, testat sitt fibercementsystem EX, enligt provningsmetod SP fire 105.

En lägenhetsbrand ut gennom ett fönster på en 6 meter hög fasad simuleras. Brandspridning, nedfall m.m utvärderas i testet.

EX-systemet klarade testet och kan som resultat av detta användas i byggnationer för flervåningshus, där det ställs krav på innehav av SP fire 105 brandgodkännande.

Falkenberg mars 2017