FSC®

FSC-märkningen visar att produkten stöder ett hållbart skogsbruk och är certifierad i enlighet med FSC:s regler.

FSC-märkningen kan sitta på trä från hela världen – från tropiska regnskogar till sibiriska barrskogar. Gemensamt för alla är att skogsbruket bedrivs enligt hållbara principer.

Se certifikat

PEFC

PEFC-märkningen visar att produkten stöder ett hållbart skogsbruk, vilket i korthet innebär att skogsbruket ska vara miljömässigt ansvarsfullt, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt för både nuvarande och kommande generationer.

Se certifikat

SP-Fire 105

Denna SP-metod specicerar hur man fastställer materialets antändlighet, samt externa väggmonteringar eller fasadbeklädningars antändlighet, när dessa utsätts för eld från en simulerad lägenhetsbrand där eldslågor kommer ut ur ett öppet fönster. Konstruktionens uppförande, material och eldspridning i väggen/fasaden kan studeras.

Se certifikat

Sundahus

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Visa certifieringar