FSC®

FSC-märkningen visar att produkten stöder ett hållbart skogsbruk och är certifierad i enlighet med FSC´s regler. FSC-märkningen kan sitta på trä från hela världen – från tropiska regnskogar till sibiriska barrskogar. Gemensamt för alla är att skogsbruket bedrivs enligt hållbara principer.

PEFC

PEFC-märkningen visar att produkten stöder ett hållbart skogsbruk, vilket i korthet innebär att skogsbruket ska vara miljömässigt ansvarsfullt, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt för både nuvarande och kommande generationer.